Dane adresowe:

Przedsiębiorstwo Badań Geologicznych GEOPROFIL Irena Józefko, Marcin Kukuła spółka cywilna,

ul. Kamienna 43, 31-403 Kraków,

tel./fax 12 6321115, e-mail: biuro@geoprofil.pl,

NIP: 6772385919, REGON: 360666958