PRACE

Dotychczas wykonane prace realizowane były na zlecenie organów administracji geologicznej w tym także na zlecenie Ministra Środowiska, samorządów lokalnych oraz przedsiębiorców prywatnych.

 • dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne wód leczniczych w Muszynie, Krynicy-Zdroju, Żegiestowie-Zdroju, Leluchowie, Szczawniku, Złockiem, solanek w Ustroniu oraz wód termalych w Zakopanem, Poroninie, Witowie
 • dokumentacje hydrogeologiczne określające zasady ochrony jakości i zasobów wód leczniczych w rejonie Szczawy, Szczawnicy i Krynicy-Zdroju dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne w związku z:
  • wtłaczaniem solanek do górotworu w Ustroniu,
  • odwadnianiem kopalni odkrywkowej dolomitu w Siewierzu oraz odwadnianiem dla wydobywania torfu leczniczego w Zabłociu,
  • obecnością obiektów mogących zanieczyścić wody podziemne w Krakowie i w Krynicy-Zdroju,
  • piętrzeniem Wisły na stopniu „Dąbie” w Krakowie
 • projekty prac geologicznych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych: regionu wodnego górnej Odry, zlewni Neru i górnej Bzury, zlewni Wkry z bezpośrednią zlewnią Wisły, zlewni Nysy Łużyckiej
 • projekty prac geologicznych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych, w tym także wód leczniczych rejonu Szczawy i Muszyny
 • projekty prac geologicznych na wykonanie otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu ujęcia wód leczniczych w Szczawie, Szczawnicy, Muszynie, Krynicy-Zdroju, Żegiestowie-Zdroju, Zubrzyku, Leluchowie, Powroźniku, Miliku, Szczawniku, Złockiem
 • operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych, odprowadzenie ścieków oraz wykonanie urządzeń wodnych
 • projekty stref ochronnych ujęć wód podziemnych
 • projekty zagospodarowania złóż w Busku-Zdroju, Muszynie, Krynicy-Zdroju, Zakopanem, Witowie
 • wnioski koncesyjne na poszukiwanie, rozpoznanie i eksploatację złóż wód leczniczych w Krakowie, Zakopanem, Muszynie, Leluchowie, Szczawniku, Złockiem, Powroźniku, Krynicy-Zdroju, Busku-Zdroju oraz wód termalnych w Zakopanem i Witowie
 • operaty uzdrowiskowe dla gminy Goczałkowice-Zdrój, gminy Sękowa i miejscowowości Rabka-Zdrój
 • plany ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

001

 

004