Zakres działalności:

hydrogeologia, geologia inżynierska i geotechnika, geologia złóż, ochrona środowiska, prowadzenie ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, surowce lecznicze, geodezja, kartrografia i GIS, usługi doradcze, publikacje