SUROWCE LECZNICZE

 • prace poszukiwawczo – rozpoznawcze złóż surowców leczniczych, w tym solanek, wód leczniczych i termalnych:
  • projekty prac geologicznych
  • nadzór geologiczny nad prowadzonymi pracami
  • dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne
 • wnioski o udzielenie koncesji na:
  • poszukiwanie i rozpoznanie złóż
  • eksploatację złóż
 • wnioski o zmianę koncesji
 • projekty zagospodarowania złóż
 • operaty ewidencyjne złóż kopalin
 • roczne analizy gospodarki złożem
 • plany ruchu zakładów górniczych
 • prowadzenie ruchu zakładu górniczego eksploatującego kopaliny otworami wiertniczymi
 • operaty uzdrowiskowe
 • wycena informacji geologicznej