O NAS

Przedsiębiorstwo Badań Geologicznych GEOPROFIL jest firmą z wieloletnią tradycją na rynku usług geologicznych. Wysokie kwalifikacje pracowników oraz zaplecze techniczne firmy zapewniają rzetelne i profesjonalne wykonanie zleconych nam prac.

Pracownicy posiadają uprawnienia:

 • do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi związanymi z poszukiwaniem i rozpoznawaniem zasobów wód podziemnych, w tym solanek, wód leczniczych i termalnych
 • do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi związanymi z określaniem warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień dla wydobywania kopalin ze złóż, wtłaczaniem wód do górotworu, projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych
 • do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi związanymi z ustalaniem warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadowienia obiektów budowlanych
 • geologa górniczego
 • mierniczego górniczego
 • kierownika ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi

Posiadamy specjalistyczne oprogramowanie komputerowe:

 • AquaChem
 • AquiferTest Pro
 • CorelDRAW Graphics Suite
 • GMS (Groundwater Modeling System)
 • Grapher
 • Surfer
 • MapInfo

Wyposażenie sprzętowe:

 • biuro wyposażone jest  w wysokiej klasy komputery PC, ploter dla druków wielkoformatowch, drukarki laserowe monochromatyczne i kolorowe, skanery
 • przyrządy pomiarowe do terenowych badań wód
 • specjalistyczny sprzęt do pobierania próbek wody
 • sprzęt do badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich
 • sprzęt do wykonywania pomiarów stężenia gazów w powietrzu podglebowym

009

010