USŁUGI DORADCZE

  • wnioski koncesyjne na:
    • poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin, w tym solanek, wód leczniczych i termalnych,
    • eksploatację złóż kopalin, w tym solanek, wód leczniczych i termalnych
  • ekspertyzy i usługi doradcze w zakresie poszukiwania złóż wód leczniczych i potencjalnie leczniczych
  • usługi doradcze w zakresie uzyskiwania koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i eksploatację złóż kopalin
  • wyceny informacji geologicznej

012