KARTOGRAFIA I GIS

 • mapy hydrogeologiczne Polski w skali 1:50 000
 • mapy geologiczno-gospodarcze dla gmin w skali 1:25 000
 • mapy specjalne:
  • sozologiczne
  • jakości wód
  • hydrogeochemiczne
  • zasobów wód
 • mapy górnicze (podstawowe, przeglądowe i specjalne)
 • inne mapy tematyczne

Mapy zestawiane są z zastosowaniem Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w programie MapInfo.

Systemy Informacji Geograficznej – GIS to najlepszy sposób na wielopłaszczyznowe i jednocześnie bardzo szczegółowe przedstawienie obrazu powierzchni Ziemi. Baza danych przestrzennych GIS składa się zasadniczo z dwóch różnych rodzajów danych, przestrzennych i opisowych.

Dane przestrzenne, dla których punktem wyjścia są dane lokalizacyjne obiektów geograficznych, zawierają informacje o lokalizacji bezwzględnej poszczególnych obiektów w wybranym układzie odniesienia, o rozmieszczeniu wzajemnym względem innych obiektów oraz o kształcie obiektu.

Dane opisowe (atrybutowe) dotyczą cech ilościowych lub jakościowych obiektów geograficznych nie związane z ich umiejscowieniem w przestrzeni.

Opracowania przekazujemy w wersji drukowanej (również formaty ploterowe) lub zestawione jako cyfrowa geograficzna baza danych.

011