GEOLOGIA ZŁÓŻ

  • projekty prac geologicznych dla rozpoznania złóż kopalin
  • dokumentacje geologiczne złóż kopalin
  • projekty zagospodarowania złóż
  • operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin
  • plany ruchu zakładów górniczych