PRACE

Dotychczas wykonane prace realizowane były na zlecenie organów administracji geologicznej, samorządów lokalnych oraz przedsiębiorców prywatnych.

 • projekty robót na wykonanie ujęć wód zwykłych wraz z dokumentacjami hydrogeologicznymi ustalającymi zasoby eksploatacyjne ujęć wód zwykłych w województwie małopolskim, śląskim, świętokrzyskim
 • dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne wód leczniczych w Muszynie,  Żegiestowie-Zdroju, Szczawniku, Złockiem, Krakowie
 • dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne wód wód termalnych w Zakopanem, Poroninie, Sieradzu, Kole, Turku
 • dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z:
  • odwadnianiem kopalni odkrywkowej dolomitu w Siewierzu
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie na potrzeby planowania przestrzennego w Krakowie
 • projekty prac/robót geologicznych na wykonanie otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu ujęcia wód leczniczych w Muszynie, Żegiestowie-Zdroju, Szczawniku, Złockiem, Ciężkowicach
 • projekty robót geologicznych na wykonanie otworów poszukiwawczo-rozpoznawczych w celu ujęcia wód termalnych w Piasecznie, Łodzi, Szulcu k. Kielc, Wągrowcu, Rabce-Zdroju
 • operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych, odprowadzenie ścieków, wód opadowych oraz wykonanie urządzeń wodnych
 • projekty stref ochronnych ujęć wód podziemnych
 • projekty zagospodarowania złóż w Busku-Zdroju, Muszynie, Zakopanem, Poroninie, Witowie, Krakowie, Żegiestowie-Zdroju
 • wnioski koncesyjne na eksploatację złóż wód leczniczych w Krakowie, Zakopanem, Muszynie, Szczawniku, Złockiem, oraz wód termalnych w Zakopanem, Poroninie i Witowie.
 • operaty uzdrowiskowe dla gminy Goczałkowice-Zdrój, gminy Sękowa i miejscowości Rabka-Zdrój,
 • plany ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
 • nadzory geologiczne nad wierceniami ujęć wód zwykłych
 • nadzory geologiczne nad badaniami hydrogeologicznymi w otworach termalnych i wierceniami ujęć wód termalnych Zakopane, Poronin, Sieradz, Koło, Dębica