OCHRONA ŚRODOWISKA

 • raporty/oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 • programy ochrony środowiska
 • plany gospodarki odpadami
 • projektowanie i prowadzenie monitoringu lokalnego i regionalnego:
  • wód podziemnych
  • powietrza
  • gleb
 • badanie zasięgu rozprzestrzenienia zanieczyszczeń w układzie poziomym i pionowym
 • pobieranie próbek wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleb
 • badania terenowe z zakresu ochrony środowiska