GEODEZJA

  • mapy podstawowe, przeglądowe i specjalne dla zakładów górniczych
  • dokumentacje mierniczo-geologiczne dla zakładów górniczych
  • prace geodezyjne dla potrzeb sporządzenia dokumentacji mierniczo-geologicznej