GEOLOGIA INŻYNIERSKA I GEOTECHNIKA

  • projekty prac geologicznych
  • dokumentacje geologiczno – inżynierskie
  • ustalanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
  • dokumentacje geologiczno – inżynierskie wykonywane dla składowania odpadów na powierzchni